§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Operatorem serwisu SolutioDlaPrawników.pl („Serwis”) jest Solutio sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres do korespondencji Wilcza 66/68 lok.9, 00-679 Warszawa KRS: 000444739 REGON: 146470215, NIP: 5252548929 („Operator”).
2. Serwis oferuje dostęp do materiałów edukacyjnych na temat organizacji pracy kancelarii prawnej oraz oferuje możliwość zakup produktów związanych z organizacją pracy kancelarii tj. ebooków, nagrań oraz makra w Excelu.
3. Oferta Serwisu skierowana jest wyłącznie do klientów będących przedsiębiorcami („Klient”).

§ 2 ZAKRES USŁUG
1. Serwis udostępnia usługi odpłatne i nieodpłatne.
2. Dostęp do newslettera i darmowych ebooków jest nieodpłatny.
3. Pozostałe usługi są płatne zgodnie z cennikiem opublikowanym w Serwisie.

§ 3 NEWSLETTER I DARMOWE EBOOKI
1. Aby zamówić usługę newslettera i uzyskać dostęp do darmowych ebooków należy:
1) W odpowiednim formularzu w Serwisie wpisać wymagane dane;
2) Potwierdzić akceptację warunków niniejszego Regulaminu i Polityki prywatności oraz udzielić zgody na otrzymywanie informacji handlowych poprzez zaznaczenie odpowiednich pól formularza;
3) Potwierdzić zamówienie usługi poprzez kliknięcie linku w wiadomości wysłanej na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
2. Darmowe ebooki zostaną przesłane na adres e-mail podany w formularzu zamówienia po potwierdzeniu zamówienia przez Klienta.
3. Klient w każdej chwili ma możliwość zrezygnowania z subskrypcji newslettera poprzez kliknięcie linku znajdującego się w każdej wiadomości z newsletterem lub wysłanie pustej wiadomości na adres unsubscribed@solutiodlaprawnikow.pl
4. Do automatyzacji korespondencji Operator wykorzystuje oprogramowanie mailchimp.com

§ 4 EBOOKI, NAGRANIA, MAKRA PŁATNE
1. Aby zamówić płatny ebook, nagranie lub macro należy:
1) W odpowiednim formularzu w Serwisie wpisać wymagane dane;
2) Potwierdzić akceptację warunków niniejszego Regulaminu
3) Potwierdzić zamówienie usługi poprzez kliknięcie linku w wiadomości wysłanej na adres e-mail podany w formularzu zamówienia
4) Opłacić zamówienie za pośrednictwem Dotpay lub na rachunek bankowy zgodnie z informacją otrzymaną na e-mail.  Dotpay S.A. jest firmą realizującą przelewy oraz płatności kartą przez Internet. Jest to firma w pełni bezpieczna oraz gwarantująca najwyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ponieważ dane dotyczące kart oraz przelewów nie docierają do sklepu.

2. Zamówiony ebook, nagranie lub makro zostanie przesłane automatycznie do Klienta po zaksięgowaniu wpłaty.
3. W ramach procedury zamówienia Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza. Udzielenie tej zgody jest fakultatywne.
4. Klient w każdej chwili ma możliwość zrezygnowania z subskrypcji newslettera poprzez kliknięcie linku znajdującego się w każdej wiadomości z newsletterem lub wysłanie pustej wiadomości na adres unsubscribed@solutiodlaprawnikow.pl
5. Do automatyzacji korespondencji Operator wykorzystuje oprogramowanie mailchimp.com

§ 5 PŁATNOŚCI
1. Zamówienia można opłacić za pośrednictwem DOTPAY lub w formie przelewu bankowego. Dotpay jest firmą realizującą przelewy oraz płatności kartą przez Internet. W związku z tym dane dotyczące kart oraz przelewów nie docierają do naszego sklepu.
2. Cen podane w serwisie zawierają podatek VAT.
3. Klient akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
4. Operator w terminie 3 dni od otrzymania płatności prześle Klientowi fakturę elektroniczną na adres email podany w formularzu zamówienia.
§ 6 GWARANCJA SATYSFAKCJI (ZWROTY)
1. W razie niezadowolenia z zakupionej usługi płatnej, Operator zapewnia Klientowi możliwość nieodpłatnego odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 90 dni od wystawienia faktury VAT.
2. W celu skorzystania z gwarancji satysfakcji należy przed upływem terminu określonego w ust. 1 powyżej złożyć Operatorowi oświadczenie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: rezygnacja@solutiodlaprawnikow.pl
3. Operator Serwisu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta, dokona zwrotu wszystkich otrzymanych płatności za dane zamówienie. Płatność zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została dokonana płatność za dane zamówienie. Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z odstąpieniem i zwrotem płatności.
4. Odstąpienie od umowy powoduje wygaśnięcie licencji, o której mowa § 10 ust. 2 poniżej.
§ 7 REKLAMACJE I UWAGI
1. Wszelkie reklamacje i uwagi należy przesyłać na adres reklamacje@solutiodlaprawnikow.pl
2. Do zgłoszonych reklamacji operator ustosunkuje się w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości.
§ 8 INFORMACJE TECHNICZNE
1. Korzystanie z Serwisu możliwe jest na urządzeniu posiadającym dostęp do Internetu i umożliwiającym używanie jednej ze współczesnych przeglądarek internetowych, takich jak: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox w, Google Chrome, Opera, lub innej analogicznej przeglądarki.
2. Ebooki oferowane w Serwisie udostępniane są w formacie Portable Document Format (PDF). Do korzystania z nich niezbędna jest przeglądarka dokumentów PDF (np. Adobe Reader), lub przeglądarka internetowa umożliwiająca otwieranie plików PDF (np. Mozilla Firefox).
3. Makra udostępniane są w Excelu zatem do korzystania z nich niezbędny jest Excel 2010 i nowszy.

§ 9 DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Operator, tj. Solutio Sp. z o.o. Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu realizacji zamówień oraz – o ile Klient wyrazi na to odrębną zgodę – do przesyłania informacji handlowych o usługach Operatora. Klienci podają swoje dane osobowe dobrowolnie.
2. Klientom przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych, uzupełniania ich, poprawiania, oraz żądania zaniechania ich przetwarzania i usunięcia.
3. Operator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 922) oraz Polityką prywatności.
4. Klient niniejszym wyraża zgodę na powierzenie przez Operatora przetwarzania danych osobowych Klienta spółce The Rocket Science Group, LLC z siedzibą w Atlancie, USA, właścicielowi mailchimp.com w celu realizacji przez nich usługi.

§ 10 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1. O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie prawa do strony internetowej Serwisu i materiałów udostępnionych w Serwisie (w szczególności ebooków i skryptów) należą do Operatora. Jakiekolwiek wykorzystywanie tych treści przekraczające granice dozwolonego użytku bez zgody Operatora jest zabronione.
2. Klientowi, który opłacił zamówienie ebooka, nagranie lub makro, Operator niniejszym udziela niewyłącznej, nieograniczonej w czasie i nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z ebooka, nagrania i makra na własny użytek Klienta w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Nazwy Microsoft, Windows, Outlook są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Polsce i w innych krajach.

§ 11 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Operator nie odpowiada za działanie  programów oferowanych w serwisie, których producentem jest inny podmiot. Warunki korzystania z tych programów określają właściwe licencje udzielane Klientom przez poszczególnych producentów.
2. Operator zastrzega, że dostęp do Serwisu, niektórych jego części lub usług może być okresowo wyłączany, bez wcześniejszego powiadamiania Klientów, ze względu na aktualizację, konserwację i rozbudowę o nowe funkcje. Przerwy w dostępności Serwisu nie wpływają na realizację złożonych wcześniej zamówień, przy czym możliwość pobrania ebooków może być ograniczona do czasu przywrócenia funkcjonowania Serwisu.

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Operator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i Polityki prywatności z ważnych powodów, w szczególności w związku z wprowadzaniem nowych usług, zmianą warunków współpracy z producentami oprogramowania, zmianą przepisów prawa.
2. W odniesieniu do wszelkich zamówień i związanych z nimi postępowań reklamacyjnych stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w dniu złożenia zamówienia. Informacje o zmianie Regulaminu będą każdorazowo ogłaszane na stronie internetowej Serwisu oraz rozsyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej do Klientów.
3. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 12 września 2017 roku.